Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Coördinatoren: Toon van Oerle & Paul Vermast

Veiligheid
Onder veiligheid verstaan we de fysieke en mentale veiligheid binnen onze dorpsgrenzen.

Ambitie
“Het Dorpsplatform streeft ernaar om binnen Prinsenbeek de veiligheid te optimaliseren. Inmiddels zijn hiervoor al meerdere buurtpreventieteams actief. De ambitie is om nog meer initiatieven te starten samen met inwoners om de veiligheid binnen ons dorp te waarborgen en daar waar nodig uit te breiden.”

Betrokken groepen / instanties

Activiteiten / aandachtsgebieden Dorpsplan

  • Preventieve activiteiten in samenwerking met politie en gemeente
  • Uitbreiding buurtpreventieteams
  • Gezamenlijk zorg veiligheid: centraal nummer gemeente 14076
  • Doorontwikkeling KVO traject.