Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Coördinator: Derk Hueting & Pieter Koenraads

Duurzaamheid
Onder duurzaamheid verstaan we alle activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van het dorp: energiebesparing en duurzame opwekking, aardgasvrij wonen, elektrisch rijden, afvalscheiding, enz.

Ambitie
Het dorpsplatform streeft naar een duurzaam en energieneutraal Prinsenbeek, waarbij we als gemeenschap invloed hebben bijvoorbeeld op hoe we energie besparen en hoe we het dorp aardgasvrij maken. Waarbij iedereen kan meedenken en meedoen.

Betrokken groepen/instanties

Activiteiten Dorpsplan

  • Woningisolatie
  • Opwekken duurzame energie
  • Afvalinzameling, van afval naar grondstof
  • Omgevingsvisie
  • Nieuwbouw (aargasvrij)