Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Coördinator: Peter van Gisl & Huub Miegielsen

Economie
Onder economie verstaan we alle activiteiten die het economisch klimaat in ons dorp kunnen behouden en versterken.

Ambitie
“Het Dorpsplatform streeft ernaar om in Prinsenbeek het economisch klimaat zo optimaal mogelijk te houden.
Hiervoor zullen we een transparant netwerk activeren en bedrijven, winkeliers, verenigingen en inwoners zo veel mogelijk actief betrekken”.

Betrokken groepen / instanties

Activiteiten / aandachtsgebieden Dorpsplan

  • Schoon, aantrekkelijk en veilig houden van (winkel)straten en centrum(markt)
  • Samenwerken van ondernemers
  • Stimuleren van inwoners om lokaal te kopen
  • Ondersteunen en promoten van dorpsactiviteiten

Berichten