Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Coördinator: Marcel Heidstra

Openbare ruimte
Onder openbare ruimte verstaan we grijs (gebouwen, straten en pleinen) en groen (grasvelden, speelplaatsen, bomen etc.), niet privé, binnen onze dorpsgrenzen.

Ambitie
“Het Dorpsplatform streeft ernaar om binnen Prinsenbeek alle openbare ruimtes zo in te richten en te onderhouden dat hiermee het leefgenot in ons dorp maximaal wordt ondersteund. Hiervoor zullen we een transparant netwerk activeren en inwoners zo veel mogelijk actief betrekken”.

Betrokken groepen / instanties

Activiteiten Dorpsplan

  • Opgeruimd Prinsenbeek / Prinsenbeek Schoon
  • Park Overbos
  • Kwaliteit infrastructuur
  • Ontwikkeling Totaalvisie verkeer
  • Eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid openbare ruimtes
  • Onderhoud grijs en groen
  • Omgevingswet