Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Coördinator: wij zoeken een nieuwe coördinator!

Wonen
Met ‘Wonen’ bedoelen we nieuwbouw (projecten) in de dorpskern van Prinsenbeek.

Ambitie
“Het Dorpsplatform, domein Wonen, zorgt dat de realisatiestrategie woningbouw ten uitvoer gelegd zal worden binnen de gestelde termijn en met de juiste aantallen nieuw te bouwen woningen met het oog op ontwikkelingen binnen alle relevante doelgroepen in Prinsenbeek.” 

Betrokken groepen / instanties

  • Werkgroep Wonen
  • Werkgroep Omgevingsplan
  • Werkgroep VN Verdrag
  • Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI)
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Activiteiten / aandachtsgebieden Dorpsplan

  • Inventarisatie woonbehoeften
  • Realisatiestrategie woningbouw vanuit het dorpsplan
  • Lopende projecten nieuwbouw
  • Nieuwe projecten
  • Omgevingsplan en VN Verdrag