Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Overal om ons heen horen we over de energietransitie. De laatste weken wordt er in de pers veel geschreven over de betaalbaarheid van het  verduurzamen van onze woningen.  Trouw schreef:  “Het huis verduurzamen? Het is vaak goedkoper om helemaal niets te doen”, in de Telegraaf stond: “Eigen woning verduurzamen is niet rendabel” en NRC schreef ”meer subsidie nodig om verduurzamen koopwoning aantrekkelijker te maken”. De berichten waren gebaseerd op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, een adviesorgaan van de regering.  

Het werkelijke beeld is genuanceerd. Kort door de bocht: bij een deel van de woningeigenaren klopt bovenstaande, maar bij een andere deel niet.  En alleen door per individuele woning te rekenen en onderzoeken kom je er achter waar het loont en waar niet.   

Of we het nu willen of niet, op allerlei manieren worden we de komende jaren geconfronteerd met het vraagstuk hoe onze woning te verduurzamen. Uiteindelijk zullen we, om de opwarming van de aarde te beperken, onze woningen gaan verduurzamen en zonder aardgas verwarmen.

Vanuit het Dorpsplatform Prinsenbeek vinden we het van belang dat wij als bewoners van het dorp, als eigenaar of huurder van een woning, mee kunnen denken en beslissen over of, hoe en wanneer we dat dan gaan doen. Het is tenslotte ons huis en onze portemonnee.  Het gaat ons er daarbij niet om als eerste wijk of dorp aardgasvrij te zijn, maar vooral om betrokkenheid, invloed en zeggenschap van inwoners van Prinsenbeek in het proces.  En vooral om goede en betrouwbare kennis en informatie te delen met elkaar.  

Toen we hoorden  dat er een regeling vanuit het rijk kwam waarbij gemeenten een aanvraag konden indienen voor een ‘proeftuin  aardgasvrije wijk’, hebben we aangegeven daar vanuit Prinsenbeek wel belangstelling voor te hebben.  We hebben daar wel direct bij aangegeven dat het dorp dan wel een belangrijke stem moet krijgen in hoe we dat gaan aanpakken. De gemeente stemde daarmee in en om een lang verhaal kort te houden, er ligt nu een subsidie aanvraag bij het ministerie. Rond 1 oktober horen we of deze wordt toegekend. Er is door 71 gemeenten een aanvraag ingediend, ongeveer 25 zullen er gehonoreerd worden.

De aanvraag komt erop neer dat we gaan proberen voor 2028, 500 woningen in Prinsenbeek  aardgasvrij te maken en dat we dat proces in grote mate zelf als dorp mogen inrichten. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, daar komen we in een volgend bericht op terug.  Een van de belangrijkste uitdagingen is dat het aardgasvrij maken van een woning over het algemeen een flinke investering vraagt, zie de krantenkoppen. Die wordt weliswaar op termijn terugverdiend omdat de energierekening fors lager wordt, maar voor veel woningeigenaren ligt hier een grote uitdaging. Waar haal ik dat geld vandaan? Hoe lang duurt dat terugverdienen? Hoe zeker is het dat de energierekening gaat dalen?

Uitgangspunt is dat de woonlasten niet stijgen. Dat wil zeggen dat de investering betaald moet kunnen worden uit het bedrag dat maandelijks bespaart wordt op de energierekening. Maar we weten al dat dat lang niet in alle gevallen lukt. Daar waar het niet lukt en bewoners toch aan de slag willen, wordt de subsidie ingezet om de zogenaamde onrendabele top te financieren.

Een voorwaarde in de aanvraag was dat de 500 gebouwen (naast woningen kunnen ook andere gebouwen ‘meedoen’) in een aaneengesloten gebied liggen. We hebben dus moeten aangeven waar in Prinsenbeek die 500 gebouwen liggen. We hebben gekozen voor het centrum van het dorp, grofweg het gebied op het kaartje aangegeven. In dat gebied liggen veelal wat oudere woningen waar nog veel maatregelen getroffen kunnen worden.

energietransitie

Moet iedereen in dit gebied meedoen? Nee, niemand wordt gedwongen om mee te doen. We gaan binnen dit gebied beginnen met iedereen te vragen om mee te doen. En meedoen betekent in eerste instantie geïnformeerd worden, meedenken in het project, de woning analyseren en bedenken welke maatregelen getroffen moeten worden, wat dat kost en wat dat betekent voor de energierekening. Nadenken of je direct aan de slag wil, pas over een paar jaar of nog helemaal niet. En die keuze niet maken op basis van een bericht in de krant, maar omdat je precies weet wat het voor jouw eigen woning betekent. Als we dan na verloop van tijd weten wie er mee wil doen en we zijn nog niet aan de 500 woningen breiden we het gebied uit en zetten de zoektocht voort.

De komende weken vertellen we meer over het project.

Derk Hueting, trekker thema duurzaamheid DorpsPlatform Prinsenbeek.

 Wil je meepraten en meedenken over duurzaamheidsprojecten in Prinsenbeek? Meld je dan aan voor Prinsenbeek Panel! 

Op het moment dat u zich inschrijft voor het Prinsenbeek Panel zult u maximaal één keer per kwartaal gevraagd worden om uw mening te geven over actuele zaken. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en het dorpsplatform zal geen gegevens aan derden doorverkopen. Mocht u vooral over bepaalde onderwerpen mee willen praten, dan is het mogelijk om uw voorkeur hiervoor aan te geven. U kunt zich hieronder inschrijven.