Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Het Dorpsplatform Prinsenbeek wil de eerste 500 bewoners helpen met het realiseren van een aardgasvrije woning.  Daartoe is een plan geschreven waarbij de bewoners in het dorp maximaal betrokken worden, het gaat tenslotte om hun woning en hun portemonnee.  Het project loopt vertraging op omdat een aangevraagde rijkssubsidie niet is toegekend. 

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft de subsidieaanvraag die gemeente Breda samen met Dorpsplatform Prinsenbeek heeft ingediend voor een proeftuin aardgasvrije wijk afgewezen.  Derk Hueting, lid van het Dorpsplatform Prinsenbeek een mede-initiatiefnemer van het plan, is  teleurgesteld: ‘De aanvraag is, voor zover we het nu weten, afgewezen omdat het technisch nog niet ver genoeg is uitgewerkt. Dat klopt, omdat we dat nu juist samen met de inwoners van het dorp willen doen. Als je het dan technisch al helemaal hebt uitgewerkt, denkt iedereen al snel dat de oplossing al bedacht is en geen inspraak meer mogelijk is. We willen eerst een aantal oplossingen verkennen, de financiële gevolgen in beeld krijgen en bespreken met de mensen, en dan pas concreet uitwerken. 

Is het project nu van de baan?  Nee, zeker niet. Met de gemeente is afgesproken dat als de subsidie niet zou worden toegekend, we gaan verkennen hoe het project, dan wel kleiner en meer over de tijd uitgesmeerd, kunnen starten. En volgend voorjaar is er zeer waarschijnlijk een volgende subsidieronde.