Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

 subsidie 718 400

Subsidies via het Dorpsplatform
Wist je dat wanneer je iets wilt organiseren in Prinsenbeek je hiervoor terecht kunt bij het domein Initiatieven en Subsidies? Prinsenbeek is een dorp met een rijk verenigingsleven, er wordt veel georganiseerd. De deelnemers van het domein I&S zijn actieve bewoners uit Prinsenbeek die een mooie afspiegeling vormen van het dorp. 

Adviseren
Heb je een initiatief of idee voor Prinsenbeek en kun je hierbij ondersteuning gebruiken dan kun je hiervoor bij ons terecht. We gaan samen met je in gesprek om je initiatief te bespreken. Zo kunnen we je adviseren over je zoektocht naar andere vrijwilligers, je helpen met het vinden van materialen of je verbinden met andere bewoners die je kunnen helpen om je initiatief te realiseren. Als je subsidie nodig hebt  geven wij een zwaarwegend advies aan de gemeente Breda. Uiteindelijk beslist de gemeente Breda of je subsidie krijgt of niet. Wij bespreken samen met jou of je initiatief goed is voor de leefbaarheid voor Prinsenbeek en of er voldoende draagvlak voor is.

Wat is ons doel:
Ons doel is om in Prinsenbeek nog meer initiatieven te ontplooien dan er tot nog toe zijn en dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er in Breda zijn Wij willen je hier graag bij helpen.

Initiatief aanmelden of vergadering bijwonen?
In Modern Prinsenbeek wordt je door ons op de hoogte gehouden van de nieuwe initiatieven en ons advies hierover. Heb je interesse deel te nemen in het Dorpsplatform domein I&S of om een vergadering bij te wonen, of heb je een leuk initiatief?

Gebruik ons contactformulier

of bel/whatsapp naar 06-20725773

Welke initatieven hebben we al geholpen?

2018:

  • Teutenavond: € 500,00
  • De Speeldoos: € 5540,00
  • SJP: € 2385,00
  • Wandelgroep Samen-loop Prinsenbeek: € 250,00
  • Huiswerkbegeleiding: € 600,00
  • De Kuil: € 1000,00
  • Pitt-festival : € 552,60
  • De Bezige Bijen: € 2500,00
  • Biljarttoernooi: € 449,00