Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Afgelopen zaterdag 26 mei 2018 was de officiële opening van de buurtpreventie voor twee wijken, namelijk het Wevershof en de Zandhappers. De bedoeling van de Kick-off was de bewoners van de wijken te informeren over de werking en de voordelen van de BuurtApp groep. De kick-off startte om 10:30 en vond plaats op het veldje naast het gebouw van de Scouting. Uit beide buurten was het druk en was er veel animo. Bij de Kick-off waren meerdere instanties aanwezig om de mensen de informeren, onder andere Stichting Breda AED proof, Inbraak preventie Team en 3 wijkagenten. Tijdens de Kick-off werd ook verteld wat het belang was van de BuurtApp en hoe het werkt, ook werd er een rondje gelopen door de twee buurten waar men op moet letten en welke plekken inbraakgevoelig zijn. Alle aanwezige partijen hadden tijdens de Kick-off ook tijd om informatie te geven over hun organisatie. Alle partijen waren er ten behoeve van informatie over de veiligheid voor mensen zelf of voor bij mensen thuis.

Dit is onderdeel van het Dorpsplatform Prinsenbeek, domein Veiligheid